ΔΩΡΕΑΝ Μετακίνηση ΑμΕΑ φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης/ Περιφέρεια Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΩΡΕΑΝ Μετακίνηση ΑμΕΑ φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης/ Περιφέρεια Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2021/08-10/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΩΡΕΑΝ_Μετακίνηση_ΑμΕΑ_Φοιτητών.pdf