Διεξαγωγή έρευνας για τους/τις φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Έρευνα για Εκπαίδευση από απόσταση

Θέμα: Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη λειτουργία της από απόσταση εκπαίδευσης εν καιρώ κορονοϊού.

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών διεξάγει έρευνα με αντικείμενο την αξιολόγηση της εμπειρίας των φοιτητών και φοιτητριών των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην περίοδο της κρίσης πανδημίας λόγω της ασθένειας Covid-19  του κορονοϊού.

Η έρευνα απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των Τμημάτων Ψυχολογίας, Πολιτικής Επιστήμης και Οικονομικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας. H συμμετοχή στην έρευνα είναι ΑΝΩΝΥΜΗ και δεν καταγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του συμμετέχοντος ούτε σε επίπεδο ερωτηματολογίου ούτε σε επίπεδο διαδικτυακών στοιχείων (π.χ. ΙΡ address, email). Επιστημονικά υπεύθυνοι της έρευνας είναι ο καθηγητής Γιάννης Ζαϊμάκης και το μέλος ΕΔΙΠ Μαρίνα Παπαδάκη. Όποιος/α επιθυμεί, μπορεί να επικοινωνήσει για διευκρινήσεις και ερωτήσεις με τη Μαρίνα Παπαδάκη (papadakma@uoc.gr). Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να αφιερώσουν λίγο χρόνο (περίπου 5-10 λεπτά) για να διαβάσουν περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, ενεργοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/944Wf5a5isiF2v157

Σας ευχαριστούμε