Διευκρινιστική Ανακοίνωση για Προκήρυξη Εισαγωγής Πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. για 2021-2022

Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 Σχετικά με την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, και λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας COVID19, διευκρινίζονται τα εξής:

Α) Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2021.

Β) Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Η διαδικασία θα περιγραφεί επακριβώς σε μεταγενέστερο μήνυμα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.