Διάλεξη Sighard Neckel, Infrastructures: sustainability as a common good

Διάλεξη του καθηγητή Sighard Neckel,
Chair for Society and Social Change, Department of Social Sciences
Διευθυντής του “Ηumanities Centre for Advanced Studies “Futures of Sustainability” Universität Hamburg

με θέμα: Infrastructures: sustainability as a common good

Πέμπτη 9 Ιουνίου ώρα 19.00
Σύνδεσμος:
https://zoom.us/j/92585737341?pwd=N2hLMUJjWnk1cXZ2QWZsV0RJbWlhUT09

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσια της σειράς διαλέξεων “Από την Πολιτική Οικολογία στην Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία και τις Περιβαλλοντικές Ανθρωπιστικές Επιστήμες” που διοργανώνει το τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
https://sociology.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2022/03/Lectures-Series_EnvSoc_Sociology_UOC_el.pdf

Παρακαλώ δείτε τα σχετικά αρχεία:

Neckel2021

Adloff-Neckel2019_Article_FuturesOfSustainabilityAsModer