Διαδικτυακό Brown Bag Seminar ΚΕΜΕ-ΠΚ

Διαδικτυακό Brown Bag Seminar ΚΕΜΕ-ΠΚ: J. Lorenzini, Alternative Food Organizations: What Is Wrong with the Existing Food Regime?, 29/10, 17:30, συνδιοργάνωση ΚΕΜΕ-ΠΚ, Κέντρο Βιοηθικής

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2020/23-10/BBS_Lorenzini_29-10.pdf