Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 – Πρόγραμμα – Δήλωση αποδοχής των όρων των εξ αποστάσεως εξετάσεων

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση 3073/23-7-2019 για τον τρόπο διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους…

Εξεταστική Ιουνίου 2020 – Πρόγραμμα – Δήλωση αποδοχής των όρων των εξετάσεων

Α. Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2020 Β. Δήλωση ενημέρωσης και αποδοχής όρων εξετάσεων-Συμμετοχή στην εξεταστική Ιουνίου 2020 Β1. Για φοιτητές Κοινωνιολογίας:…