Αξιολόγηση μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22

 

Ανακοίνωση

Παρακαλούμε θερμά όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων που έχετε δηλώσει για το Χειμερινό 2021-22.

(αφορά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα)

Τα ερωτηματολόγια είναι ανοιχτά από 2-24/12/21.
Έχουν αποσταλεί σχετικά link στο ακαδημαϊκό email σας.

Από τη Γραμματεία