Προκήρυξη Βοηθήματος Ενοικίου Καλαντζοπούλου

Αξιότιμες, Σας επισυνάπτεται προκήρυξη χορήγησης βοηθήματος ενοικίου του Κληροδοτήματος “Ελένης Καλαντζοπούλου” ακαδημαϊκού έτους 2017-18 που αφορά σε φοιτήτριες του Πανεπιστημίου…