22/09/2016 Εγγραφές φοιτητών μόνιμα υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας

Οι φοιτητές/τριες που είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, βάσει της υπ’ αριθμ. 143458/Ζ1/16-9-2016 υπουργικής Απόφασης…