ΑΣΤΚ372-ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

Η πρώτη συνάντηση του σεμιναρίου ΑΣΤΚ 372 Οψεις του αστικού φαινομένου στην Ελλάδα θα ξεκινήσει εκτάκτως μία ώρα αργότερα δηλαδή την Πέμπτη 25/2/2022 ώρα 19.00. Στο elearn το κλειδί του σεμιναρίου είναι 3722022 και όσες-οι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο/έντυπο που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του σεμιναρίου στο e-learn. Λεπτομερείς οδηγίες στο μάθημα από το διδάσκοντα.