Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ρέθυμνο 10/12/2015
Αρ. Πρωτ. 176

Θέμα: “Αποτελέσματα διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, το ακαδημαϊκό έτος 2015-16”

Βάσει του ΦΕΚ3185/16.12.2013, τ.Β΄ και ΦΕΚ1329/02.07.2015

Απόφαση της Συνεδρίασης της Συνέλευσης 299/9.12.2015 του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δεν υπήρξαν επιτυχόντες κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Αλίκη Λαβράνου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια