Αποτελέσματα επιλεχθέντων φοιτητών/αποφοίτων για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επάρκειας

Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,

παρακαλώ δείτε τη λίστα στη σελίδα στον παρακάτω σύνδεσμο

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης