Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί” του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο Ρέθυμνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022