Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί” του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Παρακαλώ δείτε το αρχείο: ADA -APOTELESMATA 2022-23