Απόφαση για την δήλωση κατ’ εξαίρεση τρίτου σεμιναρίου

Για όσους φοιτητές έχουν κάνει αίτηση για τρίτο σεμινάριο στη δήλωσή τους και ισχύει η απόφαση της Συνέλευσης, έχει ικανοποιηθεί η αίτησή τους.

Οι υπόλοιποι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (ΑΠΟΦ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ)