Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

  • Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι 2022-23
  • Μαλαμίδης Χάρης:            malamidis.haris@uoc.gr
  • Οικονομάκης Λεωνίδας:    l.oikonomakis@uoc.gr
  • Νικολακάκης Μιχάλης:      m.nikolakakis@uoc.gr
  • Βαγιανός Δημήτρης:           vagianosd@uoc.gr