Μέλη Γραμματείας

 

Μαρίνα Μουνδριανάκη
Γραμματέας Τμήματος

moundrim@uoc.gr

regist@social.soc.uoc.gr

Τηλ. +302831-077466

Fax +302831-077467

Εξυπηρέτηση Προπτυχιακών Φοιτητών

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 9:30-13:30

gramsociology@soc.uoc.gr

Τηλ. +302831-077465

Μαρία Ακουμιανάκη
Εξυπηρέτηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

socpms@social.soc.uoc.gr

maria.akoumianaki@uoc.gr

Τηλ. +302831-077491