ΑΝΘΚ235

Το μάθημα της Τρίτης 17 Μαϊου δεν θα πραγματοποιηθεί καθώς η διδάσκουσα συμμετέχει στην πανελλαδική κλαδική απεργία στην οποία καλεί το Πανελλαδικό Σωματείο στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η διδάσκουσα

Έλενα Μαμουλάκη