ΑΓΓΚ030 Χαβρεδάκη-Αλλαγή αίθουσας

15/11/2021 – ΑΓΓΚ030 Χαβρεδάκη-Αλλαγή αίθουσας
Τα μαθήματα ΑΓΓΚ030 της

Τετάρτης 24/11/2021 ώρα 9:00-11:00 και

Τετάρτης 1/12/2021 ώρα 9:00-11:00

θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα 1 στη Φιλοσοφική Σχολή (αντί του Δ3) λόγω ορκωμοσιών για τις αναφερόμενες μέρες.

Η διδάσκουσα, Χαβρεδάκη Ειρήνη