ΑΓΓΚ010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΓΚ010-ΟΜΑΔΕΣ

Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ενεργοποίηση των λογαριασμών όλων των πρωτοετών φοιτητών δεν είναι ακόμα δυνατή η πρόσβαση στο E-learn του μαθήματος. Ως εκ τούτου, το μάθημα της Α ομάδας των Αγγλικών για Κοινωνιολόγους πρώτου επιπέδου, ΑΓΓΚ010, δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, αλλά θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 13/10, στο αμφιθέατρο Δ6, 11.30-13.30, που θα διεξαχθεί το μάθημα και για τις δυο ομάδες μαζί (Α+Β).

Η διδάσκουσα,

Ειρήνη Χαβρεδάκη