Αναπληρώσεις εξ αποστάσεως μαθημάτων ΕΕ2019-20

Τα μαθήματα του εξαμήνου πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιασκέψεων σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Για τις μέρες του Πάσχα και για τις ακόλουθες μέρες Μεγάλη Δευτέρα 13/4/20, Μεγάλη Τρίτη 14/4/20, Τετάρτη 22/4/20, Πέμπτη 23/4/20 και Παρασκευή 24/4/20 τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

 

Οι αναπληρώσεις είναι οι ακόλουθες:

Πέμπτη 26/3/20 ΘΕΩΚ328 Δ.Φούφουλας αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Παρασκευή 27/3/20 ΘΕΩΚ221 Δ.Φούφουλας αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Σάββατο 4/4/20 στις 11.30 ΕΓΓΚ239 Β.Πετούση αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Τρίτη 7/4/20 στις 17.30 ΜΕΘΚ398 Ι.Κουμπουρλής αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Σάββατο 11/4/20 στις 14.30 ΙΣΤΚ383 Ε.Φουρναράκη αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Μ.Δευτέρα 13/4/20 11.30-14.30 ΜΕΘΚ132 Στ.Καλογεράκη (Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία με ZOOM)

Μ.Τρίτη 14/4/20 11.30-14.30 ΜΕΘΚ394 Στ.Καλογεράκη (Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία με ZOOM).

Τετάρτη 22/4/20 8:30-11:30 ΑΓΓΚ020 Χαβρεδάκη αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Τετάρτη 22/4/20 11:30-14:30 ΑΓΓΚ040 (Α και Β ΟΜΑΔΑ) Χαβρεδάκη αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Τετάρτη 22/4/20 στις 11.30 ΚΙΣΚ313 Ι. Κουμπουρλής αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Πέμπτη 23/4/20 στις 8.30 ΕΡΓΚ376 Χρ.Καρακιουλάφη αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Πέμπτη 23/4/20 στις 14.30 ΙΣΤΚ 383 Ε.Φουρναράκη αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Σάββατο 25/4/20 στις 10.00 ΕΚΠ348 Κ. Σπυριδάκης αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Κυριακή 26/4/20 στις 11.30 ΜΕΘΚ398 Ι. Κουμπουρλής αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Σάββατο 2/5/20 στις 10.00 ΕΚΠ348 Κ. Σπυριδάκης αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Σάββατο 2/5/20 στις 14.30 ΘΕΩΚ221 ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Σάββατο 9/5/20 στις 11.30 ΕΓΓΚ239 ΠΕΤΟΥΣΗ αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Κυριακή 24/5/20 στις 8.30 ΜΕΘΚ398 Ι. Κουμπουρλής αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Παρασκευή 29/5/20 στις 14.30 ΠΟΛΚ325 Κούση αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Σάββατο 30/5/20 στις 11:00 ΠΟΛΚ140 Αλεξάκης αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Κυριακή 31/5/20 στις 8.30 ΚΙΣΚ313 Ι. Κουμπουρλής αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη

Δευτέρα 1/6/20 στις 17.30 ΚΙΣΚ313 Ι. Κουμπουρλής αναπλήρωση με τηλεδιάσκεψη