Ανακοινώσεις Τμήματος Κοινωνιολογίας Π.Κ.

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας πως οι ανακοινώσεις, που εκδίδονται με την ευθύνη του Τμήματος, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας (https://sociology.soc.uoc.gr/), στη στήλη «Ανακοινώσεις», και στον επίσημο λογαριασμό του Τμήματος στο Facebook (@UoC.Sociology)

Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης – Department of Sociology UoC).

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας δεν φέρει ευθύνη για πληροφορίες που διακινούνται μέσω άλλων σελίδων και ομάδων κοινωνικής δικτύωσης.

Από τη Γραμματεία