Ανακοίνωση ΒΙΟΚ 275

Την Τετάρτη 29/3/2022 το προγραμματισμένο για τις 17.30-20.30 μάθημα ΒΙΟΚ 275 θα πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση στις 11.30-14.30 στην αίθουσα Α3-2.

Την Πέμπτη 30/3/2022 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος ΒΙΟΚ 275 14.30-17.30 στην αίθουσα Α3-1.

Η διδάσκουσα