Ανακοίνωση Τμήματος Κοινωνιολογίας για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης την Εαρινή & Θερινή περίοδο 2024

Ανακοίνωση Τμήματος Κοινωνιολογίας για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης την Εαρινή & Θερινή περίοδο 2024, στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με τίτλο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ: 6004527

Aνακοiνωση για υποβολή αιτήσεων πρακτικής άσκησης εαρινού 2024.pdf