Ανακοίνωση ΘΕΩΚ109-ΕΡΓ

Ανακοίνωση ΘΕΩΚ 109-ΕΡΓ

Το μάθημα της Παρασκευής 29/09 δεν θα γίνει λόγω κωλύματος του διδάσκοντος. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την αναπλήρωση.

Λόγω εκλογών, η πρώτη συνάντηση για το μάθημα θα γίνει την Τετάρτη 04/10 (αντί της Παρασκευής 06/10), στις 17:30, στην αίθουσα Δ2-Α.

Ο διδάσκων