Ανακοίνωση προς τους Προπτυχιακούς Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης |Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών ΕΘ.Α.Α.Ε