Ανακοίνωση προς τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης από την Υγειονομική Επιτροπή Covid-19 Πανεπιστημίου Κρήτης

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2021/27-05/Επάνοδος-ανακοίνωση_προς_φοιτητές.pdf