Ανακοίνωση για το Σεμινάριο ΘΕΩΚ 311: Ειδικά Θέματα στη Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία

Ανακοίνωση για το Σεμινάριο: ΘΕΩΚ 311: Ειδικά Θέματα στη Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία

Το μάθημα της Πέμπτης 28/09 δεν θα γίνει λόγω κωλύματος του διδάσκοντος. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την αναπλήρωση.

Η πρώτη συνάντηση για το σεμινάριο θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Πέμπτη 05/10, στις 14:30, στην αίθουσα Α3-3.

Προαπαιτούμενα εισαγωγής στο σεμινάριο: όλα τα υποχρεωτικά ΘΕΩΚ.

Ο διδάσκων