Ανακοίνωση για την Πρόσκληση Συμμετοχής Φοιτητών στην ΜΟΔΙΠ

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2022/04-04/Επιστολή_Αντιπρύτανη_για_συμμετοχή_στη_ΜΟΔΙΠ.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2022/04-04/Anoikti_Prosklisi_foitites_MODIP_April.2022_signed.pdf

 

Οι φοιτητές μπορούν μέσω του συνδέσμου (αναφέρεται στην πρόσκληση): https://modip.uoc.gr/studparticipationform, μπορούν να αιτηθούν την συμμετοχή τους στην ΜΟ.ΔΙ.Π.