ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων του Τμήματος Κοινωνιολογίας κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις των διδασκόντων/ουσών, που θα αναρτώνται στη σελίδα του κάθε μαθήματος στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Elearn. Να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στις σελίδες των μαθημάτων στο elearn θα είναι ελεύθερη (χωρίς κωδικό) κατά τις πρώτες εβδομάδες του εξαμήνου για να διευκολυνθεί μέσω αυτού του τρόπου η επικοινωνία των διδασκόντων/ουσών με τους/ις φοιτητές/τριες.

Ως περίοδος υποβολής δηλώσεων των μαθημάτων ορίζεται η εξής: 22 Φεβρουαρίου 2024 – 8 Μαρτίου 2024