Ανακοίνωση για τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών Επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως υλικών & βεβαίωσης εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών για το έτος 2019

Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης Ορισμού Μελών Συλλογικού Οργάνου