ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που δεν έχουν γίνει δεκτοί σε ΚΑΝΕΝΑ σεμινάριο παρακαλούνται έως την Παρασκευή 4/3/2022, 11:30 π.μ. να καταθέσουν στην Γραμματεία, κείμενο το οποίο θα περιέχει:

Ονοματεπώνυμο (ΑΜ), Εξάμηνο Σπουδών, αριθμό περασμένων μαθημάτων, Αριθμό σεμιναρίων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς.

Επιπλέον να αποτυπώσουν τα σεμινάρια στα οποία δεν έγιναν δεκτοί, αναφέροντας τα προαπαιτούμενα του κάθε σεμιναρίου και την κάλυψη τους.

Από την Γραμματεία
email επικοινωνίας ntanalag@uoc.gr