Ανακοίνωση για επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid19

Ενημερώνουμε ότι στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης επιβεβαιώθηκε δύο (2) κρούσματα COVID-19 σε φοιτητές που συμμετείχαν στο παρακάτω μάθημα, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18.11.21, στο ΣΤΑΚ130 Κοινωνική στατιστική Ι 14:30-17:30 στην αίθουσα Δ3-7Α με διδάσκουσα κα Μαρίνα Παπαδάκη.

Ενημερώνουμε ότι στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης επιβεβαιώθηκε ένα (1) κρούσμα COVID-19 σε φοιτητή που συμμετείχε στο παρακάτω μάθημα, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19.11.21, στο ΘΕΩΚ107 Κοινωνική θεωρία ΙΙ : κλασικοί θεωρητικοί 11:30-14:30 στην αίθουσα Δ2-Γ με διδάσκων κο Βασίλειο Ρωμανό.