Ανακοίνωση για απασχόληση τριών φοιτητών/τριών στα γραφεία στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών (Help desk) του Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας με αρ. πρ. 48020/26-11-2021 (ΚΑ 3645)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να απασχολήσει στα γραφεία του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών (Help desk) του Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο τρεις (3) προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών με δυνατότητα παράτασης.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Αίτηση