Αναβολή του μαθήματος Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (ΕΚΠΚ248), στις 13.11

Λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντος η επόμενη συνάντηση του μαθήματος Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (ΕΚΠΚ 248) στις 13.11.2023 δεν θα πραγματοποιηθεί.