Αλλαγή στην ημερομηνία έναρξης μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22

Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22 μεταφέρεται τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021. (Λήξη εξαμήνου 14/1/2022)
Η παραπάνω αλλαγή πραγματοποιείται προκειμένου να υπάρξει χρόνος για πληρέστερη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή των νέων υγειονομικών μέτρων.

Τα μαθήματα θα γίνουν δια ζώσης (με φυσική παρουσία) όπως ορίζεται από σχετική ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 12/9/21.

Σχετική απόφαση εδώ.

Από τη Γραμματεία