Ακαδημία Αθηνών-Υποτροφία στον κλάδο της Κοινωνιολογίας της Οικογένειας

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα
τηλ.: 210.3664736 & 210.3664781
fax: 210.3664723
     Σας αποστέλλουμε προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Κοινωνιολογίας της Οικογένειας, σε πτυχιούχους Σχολών/Τμημάτων Κοινωνικών, Πολιτικών και Νομικών Επιστημών (ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ερασμίας Μυκονίου.
    Παρακαλούμε για την ενημέρωση, με όποιον τρόπο κρίνετε πρόσφορο, όσων ενδεχομένως ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό.
    Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 11 Μαΐου 2020.
Με τιμή
Ελένη Αρμένη
Αν. Προϊσταμένη
του Τμήματος Υποτροφιών
της Ακαδημίας Αθηνών
τηλ.: 210.3664736