Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

Ρέθυμνο 16/10/2015

Προς τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Για ακαδημαϊκά θέματα (Σπουδές, Μαθήματα, Σεμινάρια κ.α.) μπορείτε να συμβουλευτείτε τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους του Τμήματος Κοινωνιολογίας

 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

 • Εμμανουήλ Τζανάκης
  Ώρες Γραφείου κάθε Πέμπτη, 12:00-13:30, Τηλ. 28310 77494, Email: tzanakism@uoc.gr
 • Βασιλική Πετούση
  Ώρες Γραφείου κάθε Δευτέρα 13.00-16.30 και Τρίτη 12.30-14.00 Τηλ. 28310 77469, Email: petousiv@uoc.gr
 • Ελένη Φουρναράκη
  Ώρες Γραφείου κάθε Τετάρτη 9:00-13:30, Τηλ. 28310 77483
 • Βασίλειος Ρωμανός
  Ώρες Γραφείου κάθε Τρίτη 11:30-16:00, Τηλ. 28310 77505, Email: romanos@uoc.gr