ΑΓΡΚ290 – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΛΑΓΗ

ΤΟ ΑΓΡΚ290 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/04/2022 8.30-11.30 ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ. ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12/04/2022 ΣΤΙΣ 11.30-14.30 ΜΕΤΑ ΤΟ ΗΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ 8.30 ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΡΚ290 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α3-2.

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ, Ε. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ