Αγορά Εργασίας, Εργασιακή Επισφάλεια και Κοινωνική Ευπάθεια

Δελτίο Τύπου για την τρίτη συνάντηση του Κύκλου Ομιλιών “Το Πανεπιστήμιο στην Κοινωνία” με θέμα “Αγορά Εργασίας, Εργασιακή Επισφάλεια και Κοινωνική Ευπάθεια”. Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, ώρα 19:00. Παρακαλώ δείτε το αρχείο: Δελτιο_Τύπου_7Febr