Μύρων Αχείμαστος

Θέση
Καθηγητής, Τμήμα κοινωνιολογίας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης, γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνιολογία του Πολιτισμού: Ιδεολογία και Κουλτούρα,

ΦΕΚ διορισμού : ΦΕΚ 49/28-1-2016 τ.Γ΄(ΑΔΑ:7ΧΟ1469Β7Γ-9ΥΓ)

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εγκαταστάσεις Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: +302831077481
Fax: +302831077467
e-mail:myron at uoc.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ
1974:   Ιωνίδειος Πρότυπος Σχολή Πειραιώς. Απολυτήριο.
1974-1980:   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομικό Τμήμα.
1980: Πτυχίο Νομικής με το βαθμό «Λίαν Καλώς».
1982-1984:       Πανεπιστήμιο Paris VII-Jussieu, D.E.A en Sociologie Générale.

 1.     I. Θεωρητικές Διδασκαλίες                  
 2.     «Sociologie des idéologies» υπό τη διεύθυνση του P. Ansart.
 3.      «La crise sociale dans le monde contemporain» υπό τη διεύθυνση  του P. Fougeyrollas.
 4.     «Sociologie de l’imaginaire» υπό τη διεύθυνση του J.  Duvignaud.
 5. «Sociologie de la connaissance» υπό τη διεύθυνση του G. Namer.
 6.      «Sociologie économique» υπό τη διεύθυνση του M. Bennenati.
 7.     Σεμινάρια Έρευνας
 8.     «Méthodologie des Sciences Sociales» υπό τη διεύθυνση της
 9.     Tripier.

Tίτλοs  Mémoire: «L’idéologie communiste comme facteur de
                         résistance dans l’île d’exil Makronissos pendant la période
                         juillet 1948-mai 1950» υπό την εποπτεία του P. Ansart.
Iσοτιμία ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, Α.Π 20/476, 5-10-1990.
1985-1990:       Πανεπιστήμιο Paris VII-Jussieu, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
υπό τη διεύθυνση του P. Ansart.
Σεπτ. 1990:       Διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat nouveau régime) στην  Κοινωνιολογία με μνεία «Très Honorable».
Τίτλος διατριβής: «L’idéologie politique du parti communiste grec
                        (1974-1985). Limites et dynamiques de l’efficacité idéologique
                        communiste dans la société grecque».
Επιτροπή κρίσης: P. Ansart (Εισηγητής), P. Fougeyrollas,
Ι. Yannakakis.
Iσοτιμία ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, Α.Π 20/504, 24-1-1991.
Υποτροφίες
1985-1989:     Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό στον τομέα της Κοινωνιολογίας.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 1. Οκτώβριος 1991 – Ιούλιος 1992: ωρομίσθιος στη βαθμίδα του καθηγητή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
 2. Σεπτέμβριος 1991 – Ιούνιος 1995: συνεργάτης του Τομέα Κοινωνιολογίας της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών.
 3. Σεπτέμβριος 1992 – Ιούνιος 1993: Ανάθεση διδασκαλίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Π.Δ 407/1980 και απ’ ευθείας ανάθεσης από τη Γ.Σ του Τμήματος.
 4. Σεπτέμβριος 1993 – Σεπτέμβριος 1996: Ανάθεση διδασκαλίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Π.Δ 407/1980.
 5. 1998 – σήμερα: Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Απρ. 1998 – Δεκ. 2004: Λέκτορας Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Ιαν. 2005 – Ιούν. 2010: Επίκουρος καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Ιούν. 2010 – Φεβ. 2016: Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Φεβ. 2016 – σήμερα: Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 1. 2003 – 2019: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Μέλος ΣΕΠ στο πρόγραμμα Σπουδές στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό (ΕΠΟ 31, ΕΠΟ 41, ΕΠΟ 42)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 1988-1997: συνεργάτης του Centre d’Histoire et de Sociologie du communisme στο ερευνητικό πρόγραμμα: «Συγκριτική μελέτη των δυτικο-ευρωπαϊκών κομμουνιστικών κομμάτων», υπό τη διεύθυνση του S. Courtois.
 • 1991-1994: συμμετοχή  στο  ερευνητικό  πρόγραμμα  του  Centre  d’Analyse

Comparative des Systèmes Politiques, Πανεπιστήμιο Paris I-Pantheon-Sorbonne, με θέμα: «Η Αριστερά στην Ευρώπη», υπό τη διεύθυνση του M. Lazar.

 • 1993-1994: Ερευνητής στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Διαμόρφωση της Ημερήσιας διάταξης στην τηλεόραση και στον ημερήσιο τύπο». Επιστημονική υπεύθυνος, Μ. Κομνηνού.
 • 1994-1995: Ερευνητής στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Τοπικό Τύπος και Δικτατορικό Καθεστώς: η περίπτωση του τοπικού τύπου του Ρεθύμνου». Επιστημονικός υπεύθυνος, Δ. Κοτρόγιαννος.
 • 2010-2020: Υπεύθυνος για την έρευνα και την αποκατάσταση κειμένων και πηγών του Émile Durkheim. Το έργο πραγματοποιείται με τη συνεργασία του καθηγητή του Πανεπιστημίου Paris IV – Sorbonne, Philippe Steiner. Προβλέπεται η κριτική έκδοση της σειράς «Œuvres de Durkheim» από τον εκδοτικό οίκο Garnier Classiques.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ EMΠEIΡΙΑ
 Προπτυχιακές Διδασκαλίες 

 • Οκτ. 1991 – Ιουλ. 1992: Ως ωρομίσθιος στη βαθμίδα του καθηγητή στη ΣΕΛΕΤΕ δίδαξα τα μαθήματα: Φιλοσοφία της Παιδείας, Κοινωνιολογία της Παιδείας, Στοιχεία Δικαίου.
 • Σεπτ. 1991 – Ιούν. 1995: Ως συνεργάτης του Τομέα Κοινωνιολογίας της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών οργάνωσα μαθήματα στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογία των Οργανώσεων.
 • Σεπτ. 1992 – Ιούν. 1993: Με ανάθεση διδασκαλίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Π.Δ 407/1980 και με απ’ ευθείας ανάθεσης από τη Γ.Σ του Τμήματος δίδαξα τα μαθήματα: Πολιτικός λόγος και ιδεολογία, Προπαγάνδα και εξουσία, Διαμόρφωση της Εθνικής ταυτότητας από την τηλεόραση.
 • Σεπτ. 1993 – Σεπτ. 1996: Με ανάθεση διδασκαλίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Π.Δ 407/1980, δίδαξα τα μαθήματα: Πολιτικά κόμματα στη μεταπολεμική Ελλάδα, Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία του Κράτους, Κοινωνιολογία του Συνδικαλιστικού Κινήματος, Ιδεολογία και Κουλτούρα, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΙΙ.
 • 1998 – σήμερα: Ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης δίδαξα τα μαθήματα: Πολιτικά κόμματα στη μεταπολεμική Ελλάδα, Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία του Κράτους, Κοινωνιολογία του Συνδικαλιστικού Κινήματος, Ιδεολογία και Κουλτούρα, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΙΙ, Κοινωνιολογία της Θρησκείας,, Ιδεολογία και Προπαγάνδα, Η αυτοκτονία στην παράδοση της γαλλικής σχολής της Κοινωνιολογίας.
 • 2003 – 2019: Ως μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ δίδαξα στις θεματικές Ενότητες «Επιστήμες της φύσης και του ανθρώπου» (ΕΠΟ 31), «Ειδικά θέματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού» (ΕΠΟ 42) και «Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στον 20ό αιώνα» (ΕΠΟ 41) του Προγράμματος Σπουδές στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Μεταπτυχιακές διδασκαλίες

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Εαρινό εξάμηνο 2005-2006, Εαρινό εξάμηνο 2007-2008, Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010, Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012, Εαρινό εξάμηνο 2012-2013, Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015, Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017: Ιδεολογία, Θρησκεία και Εξουσία στην Ύστερη Νεωτερικότητα. Εαρινό εξάμηνο 2019-2020: Η Κοινωνιολογία της Θρησκείας του Ε. Ντυρκέμ
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου. Χειμερινό εξάμηνο 2006-2007, Χειμερινό εξάμηνο 2007-2008: Θρησκεία και ιδεολογία στη σύγχρονη κοινωνική σκέψη: η Κοινωνιολογία της Θρησκείας στον Ε. Ντυρκέμ.
 • Ειδικό μεταπτυχιακό σεμινάριο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Paris IV-Sorbonne. Οκτ. 2007: La religion dans la société moderne: lapproche durkhemienne.

Επιστημονικό έργο-Δημοσιεύσεις
Εισαγωγή – Μετάφραση – Κριτικός υπομνηματισμός – Αποκατάσταση βιβλιογραφίας –  Ευρετήρια
Μ. Αχείμαστος, Εισαγωγή στις «Στοιχειώδεις μορφές του θρησκευτικού βίου» του Εμίλ Ντυρκέμ, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 2019, 283 σ.
Ε. Ντυρκέμ, Οι Στοιχειώδεις μορφές του θρησκευτικού βίου. Το τοτεμικό σύστημα στην Αυστραλία, Μετάφραση Μ. Αχείμαστος, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 2020 (υπό έκδοση).
Μ. Αχείμαστος, Κριτικός Υπομνηματισμός, Βιβλιογραφία, Ευρετήρια στις «Στοιχειώδεις μορφές του θρησκευτικού βίου» του Εμίλ Ντυρκέμ, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 2020 (υπό έκδοση).
Μονογραφία
Μ. Αχείμαστος, Ντυρκέμ και Ανθρωπολογία: η θρησκεία ως κοινωνιολογικό πρόβλημα, Αθήνα, Petites Maisons, 2020, σ. ~200 (υπό έκδοση).
Κριτικές Έκδοση στη γαλλική γλώσσα
É. Durkheim, De la division du travail social, Édition critique par Myron Achimastos et Dimitris Foufoulas, Παρίσι, Garnier Classiques, 2018, 684 σ.
É. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie, Édition critique par Myron Achimastos, Παρίσι, Garnier Classiques, 2015, 825 σ.
Άρθρα

 1. «Frazer, James G.», The Sage Encyclopedia of the Sociology of Religion, ed. A. Possamai – A. Blasi, Λονδίνο, Sage Publications, 2020, τ. 1, σ. 303-304.
 2. «Totemism», The Sage Encyclopedia of the Sociology of Religion, ed. A. Possamai         – A. Blasi, Λονδίνο, Sage Publications, 2020, τ. 2, σ. 854-857.
 3. «Une stratégie durkheimienne de dé-légitimation : Carl Strehlow contre George Frazer, Baldwin Spencer et Francis Gillen» δημοσίευση στο συλλογικό τόμο με τίτλο: Les Formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim, cent ans après. Émile Durkheim et la religion, M. Béra – N. Sembel (éd.), Παρίσι, Garnier-Classiques, 2019, σ. 323-345.
 4. «D’une Année à l’autre : La sociologie durkheimienne en marche», περ. LAnnée Sociologique, τ. 69, 2019 – Νο 1, σ. 77-102.
 5. «Remarques sur l’édition critique des Formes élémentaires», περ. Cahiers de recherches sociologiques, Φθινόπωρο 2014, No 1, σ. 33-52.
 6. «Durkheim et Frazer: le débat sur le totémisme», περ. LAnnée Sociologique, τ. 82 -2012 – No 2, σ. 313-328.
 7. «Συλλογική συνείδηση και συλλογικές παραστάσεις στον Εμίλ Ντυρκέμ», περ. Αξιολογικά, τχ. 19, Μάιος 2008, σ.191-199.
 8. «L’idéologie chez Durkheim: justification morale des pratiques sociales», Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο Morale et Idéologie. Durkheim et les durkheimiens sur la religion, Ρέθυμνο, 9-11 Δεκεμβρίου
 9. «Μορφές νοηματοδότησης του κοινωνικού πράττειν: ιδεολογία, κουλτούρα, φαντασία», περ. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 95 Α, (1998) σ. 3-52.
 10. «Ο Gaston Bachelard και το αίτημα μιας διαλεκτικής ορθολογικότητας», περ. Αξιολογικά, 11-12 (1998) σ. 238-268.
 11. «H μορφολογία της ημερήσιας διάταξης των ειδήσεων. Τύπος και τηλεόραση στην Ελλάδα», Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: Η «κατασκευή» της πραγματικότητας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 24-27 Απριλίου 1996. Δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου, επιμ. Ρ. Παναγιωτοπούλου, Π. Ρηγοπούλου, Μ. Ρήγου, Σ. Νοτάρης, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1998, σ. 403-417. (συν. Μ. Κομνηνού).
 12. «Le mouvement socialiste panhellénique et l’implantation de l’idéologie populiste dans un régime pluraliste», δημοσίευση σε συλλογικό τόμο με γενικό τίτλο: La Gauche en Europe depuis 1945. Invariants et mutations du socialisme européen, Μ. Lazar (éd.), Παρίσι, Presses Universitaires de France, 1996, σ. 347-365.
 13. «Η ιδέα του μύθου στον Σορέλ», Ανακοίνωση στο Δ΄ Συνέδριο Προβλήματα Σοσιαλισμού. Και τώρα τί; Το μέλλον της σοσιαλιστικής ιδέας στον 21ο αιώνα, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αθήνα, 16-18 Σεπτ. 1994. Δημοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου, Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 1999, σ. 172-188. (συν. Ν. Θεοτοκάς, Δ. Κοτρόγιαννος).
 14. «Οι λειτουργίες των πολιτικών ιδεολογιών και η αποτελεσματικότητά τους στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες», περ. Θεωρία και Κοινωνία, τχ. 6 (1992), σ. 115-132.
 15. «Ο πόλεμος των ανολοκλήρωτων εθνικισμών. Η περίπτωση της Ε.Σ.Σ.Δ στο τέλος του 20ού αιώνα», ανακοίνωση στο Γ΄ Συνέδριο Προβλήματα Σοσιαλισμού. Το πρόβλημα του Πολέμου και της Ειρήνης στο τέλος του 20ού αιώνα, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης, Χανιά, 28 Ιουν.-1 Ιουλ. 1991.
 16. «Οργάνωση και κομμουνιστική ιδεολογία την περίοδο 1957-1967. Μια ερμηνεία των συγκρούσεων στην ηγετική ομάδα του ΚΚΕ», ανακοίνωση στο πρώτο σεμινάριο ελληνο-γαλλικού προγράμματος μεταξύ Ε.Κ.Κ.Ε και Centre d’Histoire et de Sociologie du Communisme του Πανεπιστημίου Paris X-Nanterre με θέμα: Οργάνωση και οργανωτική αντίληψη των κομμουνιστικών κομμάτων την περίοδο 1956-1968, Αθήνα, 2-3 Μαίου 1991.
 17. «Les élections du 18 juin 1989 en Grèce. Note sur la répartition des voix communistes», Communisme, 22-23 (1990), σ. 168-177, (συν. Ι. Παπαθανασίου).
 18. «Η επανάσταση ως ιδεολογική έννοια στον επίσημο λόγο του ΚΚΕ μετά τη μεταπολίτευση του 1974», ανακοίνωση στο συμπόσιο: Η πρόσληψη και ανάπτυξη των ιδεών του Κάρλ Μάρξ στην Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Φιλοσοφίας, Νοεμ. 1988.

Οδηγοί μελέτης και κριτικές αναγνώσεις κειμένων

 • Οδηγός Μελέτης στη Θεματική ενότητα ΕΠΟ 41 για το βιβλίο: I. Craib, Σύγχρονη κοινωνική θεωρία: Από τον Πάρσονς στον Χάμπερμας, Αθήνα, Τόπος, 2011. Συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα, επιμ. Ά. Μουζακίτης – Β. Ρωμανός, ΕΑΠ 2019.
 • Κριτική Ανάγνωση στο Κοινωνικο-οικονομική Έρευνα για τις Υπηρεσίες Υγείας και το Νοσοκομείο, Τόμος Γ΄ Θεματική ενότητα: Κοινωνιολογική και Ψυχολογική Προσέγγιση των Νοσοκομείων/Υπηρεσιών Υγείας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Μονάδων Υγείας, ΕΑΠ 2000.
 • Κριτική Ανάγνωση στο Συμπεριφορές υγείας. Πρότυπα και Μεταβολές, Τόμος Β΄, Θεματική ενότητα: Κοινωνιολογική και Ψυχολογική Προσέγγιση των Νοσοκομείων/Υπηρεσιών Υγείας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Μονάδων Υγείας, ΕΑΠ 2001.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Συμπόσιο με τίτλο Η πρόσληψη και ανάπτυξη των ιδεών του Κάρλ Μάρξ στην Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Φιλοσοφίας, Νοέμβριος 1988. Ανακοίνωση με τίτλο: «Η επανάσταση ως ιδεολογική έννοια στον επίσημο λόγο του ΚΚΕ μετά τη μεταπολίτευση του 1974».
 2. Ημερίδα στο πλαίσιο ελληνο-γαλλικού προγράμματος μεταξύ Ε.Κ.Κ.Ε και Centre d’Histoire et de Sociologie du Communisme του Πανεπιστημίου Paris X-Nanterre με θέμα: Οργάνωση και οργανωτική αντίληψη των κομμουνιστικών κομμάτων την περίοδο 1956-1968, Αθήνα, 2-3 Μαίου 1991. Ανακοίνωση με τίτλο: «Οργάνωση και κομμουνιστική ιδεολογία την περίοδο 1957-1967. Μια ερμηνεία των συγκρούσεων στην ηγετική ομάδα του ΚΚΕ», ανακοίνωση στο
 3. Γ΄ Συνέδριο: Προβλήματα Σοσιαλισμού. Το πρόβλημα του Πολέμου και της Ειρήνης στο τέλος του 20ού αιώνα, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης, Χανιά, 28 Ιουνίου-1 Ιουλίου 1991. Ανακοίνωση με τίτλο: «Ο πόλεμος των ανολοκλήρωτων εθνικισμών. Η περίπτωση της Ε.Σ.Σ.Δ στο τέλος του 20ού αιώνα».
 4. Δ΄ Συνέδριο Προβλήματα Σοσιαλισμού. Και τώρα τί; Το μέλλον της σοσιαλιστικής ιδέας στον 21ο αιώνα, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αθήνα, 16-18 Σεπτεμβρίου 1994. Ανακοίνωση με τίτλο: «Η ιδέα του μύθου στον Σορέλ», (συν. Ν. Θεοτοκάς, Δ. Κοτρόγιαννος).
 5. Διεθνές Συνέδριο με γενικό τίτλο: Η «κατασκευή» της πραγματικότητας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 24-27 Απριλίου 1996. Ανακοίνωση με τίτλο: «H μορφολογία της ημερήσιας διάταξης των ειδήσεων. Τύπος και τηλεόραση στην Ελλάδα», (συν. Μ. Κομνηνού).
 6. Συνέδριο με γενικό τίτλο: Αρχειακές διαθεσιμότητες και Σύγχρονη Κοινωνική Ιστορία, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Αθήνα, 3-4 Μαϊου 1996. Ανακοίνωση:  «ΚΚΕ και επανάσταση: η ιδεολογική χρήση μιας έννοιας».
 7. Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας με γενικό τίτλο: Κοινωνιολογία μάθημα ελευθερίας, Θεσσαλονίκη, 9-11 Νοεμβρίου 2002. Ανακοίνωση: «Συλλογική συνείδηση και συλλογικές παραστάσεις στον Εμίλ Ντυρκέμ».
 8. Διεθνές Συνέδριο με γενικό τίτλο Morale et Idéologie. Durkheim et les durkheimiens sur la religion, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 9-11 Δεκεμβρίου 2003. Ανακοίνωση: «L’idéologie chez Durkheim: justification morale des pratiques sociales».
 9. Ειδικό σεμινάριο με τίτλο: «Ζητήματα επιστημολογίας και μεθοδολογίας στις κοινωνικές επιστήμες» στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ζητήματα μεθοδολογίας και έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες», Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 23-26 Νοεμβρίου 2007. Ανακοίνωση: «Η μέθοδος στον Ντυρκέμ: ιστορία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία».
 10. Διεθνής Ημερίδα με γενικό τίτλο: Ο Ντυρκέμ και η ανθρωπολογία [Durkheim et l’Anthropologie], Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2009. Ανακοίνωση: «Durkheim et Frazer: le totémisme en question».
 11. Συνέδριο- Σεμινάριο με τίτλο: Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρυνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Τμήμα Κοινωνιολογίας – Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, 24-27 Σεπτεμβρίου 2010. Ανακοίνωση: «Οι παγίδες της ιστορικής και ανθρωπολογικής τεκμηρίωσης στη συγκρότηση της κοινωνιολογικής θεωρίας».
 12. Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: Les Formes Élementaires de la vie religieuse de Durkheim, cent ans après (1912-2012), Faculté de Droit et Science Politique, Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV, Μπορντώ, 11-13 Ιουνίου Ανακοίνωση: «Une stratégie durkheimienne de dé-légitimation : Carl Strehlow contre George Frazer, Baldwin Spencer et Francis Gillen».
 13. Διεθνής Ημερίδα με γενικό τίτλο: Εμίλ Ντυρκέμ (1858-1917). Εκατό χρόνια μετά. Ιστορία των ερμηνειών κσι προοπτικές της έρευνας [Émile Durkheim (1858-1917) Cent ans après. Histoire des interprétations et perspectives de recherche], Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3 Νοεμβρίου Ανακοίνωση: «Intégration, Régulation, Révolution: le changement de l’orientation conceptuelle dans la sociologie durkheimienne».

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΩΝ

 1. Διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου με γενικό τίτλο: Ηθική και Ιδεολογία: Ο Ντυρκάιμ και οι ντυρκαϊμιανοί για τη θρησκεία– [Morale et Idéologie: Durkheim et les Durkheimiens sur la religion], Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 9-11 Δεκεμβρίου 2003.
 2. Οργάνωση ειδικού σεμιναρίου με τίτλο: «Ζητήματα επιστημολογίας και μεθοδολογίας στις κοινωνικές επιστήμες» στο πλαίσιο του Συνεδρίου: Ζητήματα μεθοδολογίας και έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 23-26 Νοεμβρίου 2007.
 3. Διοργάνωση διεθνούς Ημερίδας με τίτλο: Ο Ντυρκέμ και η Aνθρωπολογία [Durkheim et l’Anthropologie], Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2009.
 4. Διοργάνωση διεθνούς Ημερίδας με τίτλο: Εμίλ Ντυρκέμ (1858-1917). Εκατό χρόνια μετά. Ιστορία των ερμηνειών κσι προοπτικές της έρευνας [Émile Durkheim (1858-1917) Cent ans après. Histoire des interprétations et perspectives de recherche], Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3 Νοεμβρίου

ΠΑΡΕΡΓΑ
Επιφυλλίδες

 1. «Πολιτισμός και εξουσία», Η Κυριακάτικη Αυγή, 24/1/1999.
 2. «Πόλεμος, η κοσμολογία του εθνικισμού», Η Αυγή, 23/3/1999.
 3. «Φάρμακον κατά πάσης νόσου», Η Κυριακάτικη Αυγή – Ενθέματα, 24/ 9/ 2000.
 4. «Από τη μετάφραση στην ερμηνεία και την πολιτική», Η Αυγή– Βιβλία πάνω στο τραπέζι μου, 7/6/2001.
 5. «Ζαν-Ζακ Ρουσσώ: Αιμίλιος ή περί αγωγής. Οι αντινομίες της αστικής συνείδησης», Η Κυριακάτικη Αυγή- Ενθέματα, 6/10/2002.
 6. «Γιατί εμείς οι πανεπιστημιακοί απεργούμε και, κυρίως, γιατί θα συνεχίσουμε την απεργία μας», Η Κυριακάτικη Αυγή- Ενθέματα, 28/9/2003.
 7. «Τα Πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά», Αντί, τ. 797 –3/10/2003.
 8. «Αριστερά και συνδικάτα», Η Εποχή, 9/11/2003.