9η ετήσια συνάντηση του ΤotT – ΓΡΑΔΙΜ Πανεπιστημίου Κρήτης

Επιστημονικός Εγγραμματισμός στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης: Γλωσσικές και Εννοιολογικές Προϋποθέσεις Κατανόησης της Επιστημονικής Γλώσσας & Γνώσης“,

που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης:

  • Δια ζώσης την Πέμπτη,  16 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00 έως 18:00 στην αίθουσα Β1-26 στην Πανεπιστημιούπολη Ρέθυμνου.
  • Δια ζώσης την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00 έως 18:00 στην αίθουσα Συγκλήτου στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου και διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου zoom: https://us02web.zoom.us/j/89413328510

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο: http://news.uoc.gr/news/2022/14-06/Training_of_the_Trainers.pdf