Πρόγραμμα Erasmus+ 2020-2021 – Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Erasmus+ 2020-2021 – Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο στο

https://www.admin.uoc.gr/intrel/students/spoydes-student/erasmus/prokiryksi-kinitikotitas
Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης