Ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΕ2014-15 ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 18/5/2015 ΕΩΣ 7/6/2015. ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ