2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΛΙΣΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ 18/03/2021
Θα αποσταλούν τα πτυχία των ακόλουθων αποφοίτων μας μετά τις 18/03/2021 (Ημερομηνία που έχει προκαθοριστεί από την Κοσμητεία Σχολής Κοινωνικών Επιστημών)
Ακόμα στην περίπτωση που δεν το έχετε ήδη κάνει, ενημερώστε τη Γραμματεία για την διεύθυνση που θα θέλετε να σας αποσταλεί το πτυχίο στην περίπτωση που είναι διαφορετική από αυτή που έχει το σύστημα studentsweb.
(email επικοινωνίας ntanalag@uoc.gr)

Α.Μ.
3791
3192
3932
3940
3777
3767
3955
3957
3346
3964
3792
3509
3980

3809
4110
3504
4001
4002
3717
4006
3808
4018
4025
3796
3176
4034
3721

3027
4037
4100
3826
4048
2296
3846
3461
4054
3860
3766
3589
3086
3526

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας