Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Παρακαλώ ανοίξτε το ακόλουθο αρχείο: Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Κοινωνιολογίας Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για…