Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνικός Μετασχηματισμός στο Σύγχρονο Αγροτικό Χώρο

Προκήρυξη Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής  Πρόσκληση σε συνεδρίαση για τον ορισμό αξιολογητών Πρακτικό πρώτης συνεδρίασης Επιστολή για προθεσμία υποβολής αξιολογικών εκθέσεων…

Διάλεξη Gregor Petric στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας και συγκεκριμένα στο μάθημα «Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας (ΑΕΣ01)»,…