Πρόσκληση για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3468 αλλά και στο παρακάτω αρχείο Πρόσκληση για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας