Ιστορική Κοινωνιολογία της νεότερης Ελληνικής Κοινωνίας

Προκήρυξη Συγκρότηση επταμελούς Ορισμός αξιολογητών-εισηγητών κατά την 1η συνεδρίαση της 7μελούς Βιογραφικά Πρόσκληση (1η συνεδρίαση 7μελούς) Πρόσκληση (2ης συνεδρίαση 7μελούς)

Οδηγίες ανάκτησης στοιχείων πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: StudentsWeb Πρόκειται…

Γενικοί κανόνες ασφαλείας, υγιεινής και υγείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παρακαλώ ανοίξτε τους παρακάτω συνδέσμους Γενικοί κανόνες ασφαλείας, υγιεινής και υγείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Οργανισμός αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας