10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ΄ Αρωγή», 18 και 19 Οκτωβρίου 2021

Το “Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο του ΠΚ” ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 10ο Πανελλήνιου Συνέδριου Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ΄ Αρωγή», που οργανώνεται από το “Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης” στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2021 (δελτίο τύπου http://www.pronoianet.gr/3022-2/).

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του “Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης” με το “Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο του ΠΚ”.

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο: http://news.uoc.gr/news/2021/15-10/program.pdf